2018-жылдын 28-февралында  Кыргыз Республикасынын Жогорку Сотунун судьяларынын 6 бош кызмат орундарына сынактык тандоо жыйынтыкталды. Сынактык тандоого 37 талапкер катышты.

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун судьяларынын бош кызмат орундарына документтерин тапшырган 46 талапкердин ичинен 1 талапкер Кыргыз Республикасынын Судьяларын тандоо боюнча кеңеши тарабынан сынактык тандоого катышуудан четтетилгенжана 8 талапкер конкурстук тандоого катышуудан арыз жазуу менен өз талапкерлигин алып салган.

Эскерте кетсек, Кыргыз Республикасынын Судьяларын тандоо боюнча кенеш тарабынан  2018 жылдын 9 январында Кыргыз Республикасынын Жогорку Сотунун Конституциялык палатасынын судьяларынын 1 бош кызмат ордуна жана Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун 6 бош кызмат ордуна сынактык тандоо жарыялаган. Арыздарды жана документтерди кабыл алуу Кыргыз Республикасынын Жогорку Сотуна караштуу  Сот департаменти тарабынан 2018-жылдын 9-январынан 18-январына чейин 10 күн ичинде ишке ашырылган. Сынактык тандоонун жыйынтыктары Кыргыз Республикасынын Судьяларын тандоо боюнча кеңешинин расмий сайтына жарыяланган.