Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунда Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Төрайымы Айнаш Токбаеванын катышуусунда процесстен тышкары кайрылууларды Жогорку соттун расмий сайтына жайгаштыруунун тартиби  презентацияланды.  Иш чарага Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун судьялары катышты.

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Төрайымы Айнаш Токбаева    процесстен тышкары кайрылуулар жөнүндө судьянын ишине ар кандай кийлигишүүнү четтетүү максатында 2017-жылдын 22-декабрында Кыргыз Республикасынын Судьялар кеңеши тарабынан процесстен тышкары кайрылуулар жөнүндө эрежеси  бекитилгенин  айтты.  Бул  кайрылуу соттук териштирүүнүн катышуучулары болуп саналбаган мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын, башка органдын, уюмдун, кызмат адамынын жазуу же оозеки формадагы кайрылуулары болуп эсептелинет. Тартипке ылайык, конкреттүү соттук иш же судьянын өндүрүшүндө турган материал боюнча соттун төрагасына, анын орун басарына же судьяга жазуу жүзүндө же оозеки формада келип түшкөн процесстен тышкары кайрылуулар милдеттүү түрдө Жогорку соттун расмий сайтында жарыяланмакчы.

Мындан тышкары  процестен тышкары кайрылуулар бир гана  Жогорку соттун расмий сайтында эмес, жергиликтүү соттордун  “Процесстен тышкары кайрылуу” деген бөлүмүндө жайгаштырылат.

Аны жайгаштыруунун тартибинин негизги  максаты,  бул   коомчулукка процесстен тышкары кайрылуулар тууралуу  объективдүү жана так маалыматтарды жеткирүү, судьялардын сот адилеттигин ишке ашырууда аларга ар кандай басым жана  алардын ишмердүүлүгүнө кийлигишүүдөн коргоо үчүн жасалып жаткандыгы маалым болду.