Күн тартибинде төрт  токтомдун каралуусу  күтүлүп жатат:

  1. «Карыз жана кредит келишимдери боюнча талаштарды чечүүдө соттук практиканын айрым маселелери жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Пленумунун токтомун кабыл алуу.
  2. «Республиканын соттору тарабынынан эркиндигинен ажыратуу жазасын белгилөө боюнча соттук тажрыйба тууралуу» Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Пленумунун токтомун кабыл алуу.
  3. «Жарандык иштерди соттук териштирүүгө даярдоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Пленумунун токтомдорун кабыл алуу
  4. Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун алдындагы Илимий-консультативдик кеңештин курамынан кээ бир мүчөлөрүн чыгаруу жана жаңы мүчөлөрүн шайлоо жөнүндө

ЖМК үчүн  аккредитациялоо төмөндөгү телефондор аркылуу: (+996 312) 66-32-05,  (+996 770) 42 79 19

e-mail: pressa@sot.kg