3-апрелде, Кыргыз Республикасынын Жогорку сотуна караштуу Сот адилеттигинин жогорку мектебинде комплекстүү окуу программасы боюнча квалификациясын жогорулатуу курсунан Кыргыз Республикасынын II инстанциядагы биринчи жолу дайындалган судьяларынын 1-тобуна өтүп жатат.

Узактыгы 10 окуу күнгө (80 академиялык саат) созулган бул окуунун катышуучулары Кыргыз Республикасынын II инстанциядагы биринчи жолу дайындалган судьялары.

Окуунун максаттары — Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын новеллалары менен таанышуу, судьялардын билимин жана көндүмдөрүн өркүндөтүү, ошондой эле учурдун актуалдуу маселелерин терең изилдөө.

Окутуу Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрагасынын макулдугу менен Кыргыз Республикасынын Судьялар кеңешинин 2013-жылдын 29-апрелиндеги чечими менен бекитилген программа боюнча өткөрүлүп жатат жана материалдык, процесстик укук ченемдерин, соттук тажрыйба жана этико-деонтологиялык блокту терең изилдөөнү карайт.

Кыргыз Республикасынын II инстанциядагы жергиликтүү соттордун судьяларынын Комплекстүү окуу программасы Кыргыз Республикасынын Президентинин 2012-жылдын 8-августундагы №147 “Кыргыз Республикасынын сот адилеттигин өркүндөтүү боюнча чаралар жөнүндө” Жарлыгын ишке ашыруу, ошондой эле “2014-2017-жылдарга Кыргыз Республикасынын сот тутумун өнүктүрүү” мамлекеттик максаттуу программасын аткаруу максатында бекитилген.

Лекторлор катары Кыргыз Республикасынын учурдагы судьялар, отставкадагы судьялар жана экс-судьялар тартылды.

Судьянын негизги эмгек функциясы – сот адилеттигин жүргүзүү, ал эми сот адилеттигин жүргүзүү үчүн мыйзамды билүү, талаштарды туура чечүүнү билүү керек жана иште болгон көндүмдөрдү гана колдонбостон, жаңы көндүмдөргө ээ болуусу зарыл, себеби мыйзамдар өзгөрүп жатат, жаңы талаптар коюлууда, заманбап технологиялар киргизилип жатат, ал эми талаш укук мамилелери күндөн күнгө кеңейүүдө. Судьялар коюлуп жаткан талаптарга ылайык көндүмдөргө ээ болуу үчүн квалификациясын жогорулатып жатышат. Мында милдеттүү тартипте судьянын квалификациясын жогорулатуу керек, бул мыйзам менен бекитилген.

Окуунун жыйынтыгы боюнча модулдук тестирлөө жүргүзүлөт жана сертификаттар тапшырылат. Тестин жыйынтыктары Кыргыз Республикасынын Судьялар кеңешинин Эксперттик-окуу комиссиясына жөнөтүлөт.

Иш-чара Европа биримдиги каржылаган “Кыргыз Республикасында укук үстөмдүүлүгүн бекемдөөгө колдоо көрсөтүү” долбоорунун Эл аралык укуктук кызматташтык боюнча Француз агенттигинин (JCI) компонентинин техникалык колдоосу менен Сот адилеттигинин жогорку мектеби тарабынан уюштурулду.