Бүгүн,  2018-жылдын 6-апрелинде, Кыргыз Республикасынын Жогорку  сотунун конферец залында  2017-жылдын 1-июлунан баштап күчүнө  кирген жаңы Административдик-процесстик кодексти  колдонуудагы  келип  чыккан суроолор  талкууланды.

Талкууга  Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Төрайымы Айнаш Токбаева,  Жогорку соттун жана жергиликтүү соттордун судьялары катышып,  бир  эле  учурда жети  областтын  судьялары  видео-конференц байланыш  аркылуу түз  суроо беришти.

Иш чаранын модератору катары КР Жогорку сотунун судьясы Бактыгүл Аманалиева жетектеди. Ал  эми  конок катары Латвия Республикасынын  Жогорку  сотунун судьясы, эл аралык эксперт Анита Ковалевски,  Кыргыз Республикасындагы GIZ программасынын улуттук координатору  Рустам Мадалиев дагы катышты.

Айта кетсек,  жолугушуу  натыйжалуу болуш үчүн  алдын  ала бардык областардан, райондор аралык соттордон  суроолор жазуу түрүндө  кабыл алынган болчу. Бирок, бүгүнкү иш чаранын алкагында онлайн түз режиминде жергиликтүү соттордон дагы суроолор  келип жатты. Видео-конференц байланышынын жүрүшүндө жаңы күчүнө кирип жаткан  Кыргыз Республикасынын Административдик-процесстик кодексин колдонуудагы көйгөйлөр талкууга алынып, анын чечүү жолдору  боюнча мазмундуу жооптор алынды.

Белгилей  кетсек, Кыргыз Республикасынын жаңы Административдик-процесстик кодекси 2017-жылдын 1-июлунан баштап иштеп жатат, административдик-укуктук (жалпы укуктук) мамилелерден келип чыккан талаштар боюнча сот өндүрүшүнүн тартибин, ошол талаш-тартыштарды сотто кароонун жана чечүүнүн процесстик принциптерин жана эрежелерин белгилейт.

Бул кодекстин максаты органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өкүлдөрү менен талаш-тартыштарда жарандарды укуктук коргоонун деңгээлин жогорулатуу, мамлекеттик бийлик органдарынын ишинде мыйзамдуулук режимин бекемдөө болуп саналат.