Кыргыз Республикасынын Жогорку сотуна караштуу Сот адилеттигинин жогорку мектеби Европа биримдигинин «Кыргыз Республикасында укук үстөмдүүлүгүн бекемдөөгө көмөктөшүү» долбоору менен биргеликте “Кыргыз Республикасынын коррупцияга каршы мыйзамдары: сот тутумундагы коррупцияга каршы аракеттенүү жана алдын алуу боюнча чаралар” аталышта Кыргыз Республикасынын жергиликтүү сотторунун судьялары үчүн эки күндүк семинар өткөрдү.

Улуттук тренерлер Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун судьясы – К.Б.Токтомамбетов жана Бишкек шаардык сотунун төрайымы – И.Н.Воронцова “коррупция” түшүнүгү, мамлекеттик саясаттын башка багыттарынын бири катары  коррупцияга каршы аракеттер, сот тутумундагы коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө айтып беришти, Кыргыз Республикасында коррупция менен күрөшүү маселелерди жөнгө салуучу ченемдик укуктук актылар менен тааныштырышты.

Өзүнүн соттук тажрыйбасы, укуктук базасы, инструменттер, жарандык коомдун ролу, коррупция менен күрөшүүдө Франциянын оң тажрыйбасы жөнүндө экс-магистрат, мамлекеттик финансы, бюджеттик стратегия, акчаларды адалдоо жана коррупцияга каршы аракеттенүү, мамлекеттик башкаруу жана этика маселелери боюнча адистешкен эл аралык эксперт Мишель Карль айтып берди.

Бул курстун максаты сот тутумунда коррупцияга каршы күрөшүү (алдын алуу) боюнча теориялык билим жана практикалык көндүмдөрдү, кызматтык кылмыштардын квалификациясынын көндүмдөрүн окутуу, коррупциянын курамына юридикалык талдоо жүргүзүү боюнча окутуу болуп саналат.

Жогоруда аталган иш-чара  2012-жылдын  2-февралындагы Кыргыз Республикасынын коррупцияга каршы саясатынын мамлекеттик стратегиясын жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча чараларды, Кыргыз Республикасынын Президентинин 2013-жылдын 12-ноябрындагы №215 «Бийлик органдарындагы саясий жана системалуу коррупциянын себептерин жоюу боюнча чаралар жөнүндө» Жарлыгын, Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрагасынын 2016-жылдын 7-майындагы №86 буйругу менен бекитилген, Кыргыз Республикасынын сот тутумунда коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча планды ишке ашыруу максатында, 2018-жылдын  Окуу планына ылайык  өткөрүлдү.