Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун судьялары инсандар ортосундагы байланыштын методологиялык ыкмаларын өздөштүрүү, эл алдында чыгып сүйлөөнүн эффективдүү ыкмалары жана жаңжал чыккан кырдаалдарды башкаруу боюнча социалдык-психологиялык тажрыйбаларды өнүктүрүү максатындагы тренингтен өтүштү.

Анда судьялар эл алдында чыгып сүйлөөнүн жана  риторикалык аргументтештирүүнүн  ыкмалары, сүйлөөнүн импровизациясы жана түзүмү, спичрайтинг, жаңжалдардагы   стратегиялар туурасында чечендик чеберчилик боюнча тренер, философия илимдеринин доктору Талантбек Эгембердиев менен талкуулашты.

Тренинг Кыргыз Республикасынын Жогорку сотуна караштуу Сот адилеттигинин жогорку мектебинин окуу планын ишке ашыруу максатында Европа биримдигинин  «Кыргыз Республикасында укук үстөмдүүлүгүн бекемдөөгө көмөктөшүү» долбоорунун колдоосу менен,  JCI ишке ашыра турган «Кесипкөйлүүлүктү жогорулатуу» Компонентинин алкагында уюштурулду.