2018-жылдын  31-майында  Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун   Пленумунун отуруму өттү.

Анын ишине,  КРнын Башкы прокурорунун орун басары Жамиля Джаманбаева,  КРнын  Юстиция министринин орун басары Максатбек Есеналиев, КРнын Улуттук банктын Башкармасынын мүчөсү Тимур Жусупов жана өкүлдөрү Назгуль Мулкубатова, Эрлан Абдыразаков жана КРнын жергиликтүү сотторунун төрагалары, судьялары катышышты.

Күн тартибине:

-«Заем келишими боюнча талаштарды чечүүдө соттук тажрыйбанын айрым маселелери жөнүндө»;

-«Жер участкаларын берүүгө жана алып коюуга байланышкан мамлекеттик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын чечимдерин, аракеттерин (аракетсиздигин) талашуу жөнүндөгү иштерди кароодо келип чыгуучу кээ бир маселелери жөнүндө»;

-жана «Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун алдындагы Илимий-консультативдик кеңештин курамынан бир мүчөсүн чыгаруу жана жаңы мүчөсүн шайлоо жөнүндө»  Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Пленумунун токтомдору коюулуп кабыл алынды.