Бүгүн, 7-июнда, Кыргыз Республикасынын Жогорку сотуна караштуу Сот адилеттигинин жогорку мектебинин окуу залында Кыргыз Республикасындагы Миграция боюнча эл аралык уюму менен биргеликте уюштурулган  адамдарды сатууга каршы аракеттенүү маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын  жергиликтүү сотторунун  судьялары үчүн  эки күндүк семианр өтүүдө.

Тренерлер катары Кыргыз Республикасынын  Жогорку сотунун судьясы — Ш. Р. Камчыбеков, Кыргыз Республикасынын  Башкы прокуратурасынын  эл аралык-укуктук кызматташтык  бөлүмүнүн прокурору — Н.И. Кенжеев чыгышты.

Тренинг Кыргыз Республикасынын  Жогорку сотунун судьясы Н.М. Асанов иштеп чыккан, адамдарды сатууга каршы аракеттенүү маселелери боюнча  окуу модулу боюнча  өткөрүлүүдө.

Дүйнө жүзүндө кирешелүүлүгү боюнча адамдарды сатуу наркотика жана курал сатуудан кийин үчүнчү орунда турат. Биздин өлкөдө, миграциянын жогорку деңгээли менен адамдарды сатуу көйгөйү актуалдуу маселе болуп саналат.

Адамдарды сатуу менен байланышкан кылмыштарды укук коргоо органдары тарабынан аныктоо, ачуу жана изилдөө  менен бирге, бул иштерди соттор тарабынан кароо өтө маанилүү этап болуп саналат, ошондуктан бул коркунучту жеңүү үчүн  координацияланган жана ырааттуу чараларды кабыл алуу зарыл.

Адам, анын жашоосу, эркиндиги, намысы, кадыр-баркы жана башка ажырагыс укуктар эң жогорку баалуулук болуп саналат, аларды камсыздоо Кыргыз Республикасынын  Конститутциясы жана  Кыргыз Республикасынын 2005-жылдын 17-мартындагы №55 “Адамдарды сатуунун алдын алуу жана ага каршы күрөшүү” Мыйзамы менен кепилдентирилет. 

1950-жылдын 21-мартындагы “Үчүнчү жактардын адамдарды сатуусуна жана сойкулукка пайдалануусуна каршы күрөшүү жөнүндө” Конвенцияга Кыргыз Республикасынын  1996-жылдын 26-июлундагы №47 мыйзамы менен  Кыргыз Республикасы кошулду.

Бул иш-чара  Кыргыз Республикасынын  Өкмөтүнүн 2017-жылдын 15-ноябрындагы №743 токтому менен бекитилген, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-2020-жылдарга Кыргыз Республикасында адамдарды сатууга каршы күрөшүү боюнча программасын ишке ашыруу, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрайымынын макулдугу боюнча Кыргыз Республикасынын Судьялар кеңешинин  2018-жылдын 15-февралындагы чечими менен бекитилген, Сот адилеттигинин жогорку мектебинин 2018-жылдын Окуу планын аткаруунун алкагында өткөрүлүүдө.

Ушундай эле семинар 13-14-июнда Бишкек шаарында өткөрүү пландалууда.