Кыргыз Республикасынын  жергиликтүү сотторунун судьялары  этикалык кодексти  жана кызыкчылардын кагылышуусундагы  эрежелерди колдонуу боюнча  тренингдеги окуулардан  өтүштү.

Иш чарада тренер катары    Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун алдындагы Сот адилеттигинин жогорку мектебинин лектору, отставкадагы судья  Лариса  Гутниченко жана  Македония  Республикасынын  судьялары  прокурорлору академиясынын  директору, Европалык соттордун Консультативдик  кеңешинин  мүчөсү,судья   Анета  Арнаудовская чыгышты.

 Тренингдин жүрүшүндө  судьялар  судьялык этика  маселелери боюнча  эл аралык  практика менен жакындан таанышып, кызыкчылыктардын кагылышуусун башкаруу жана  судьялардын  өзүн алып жүрүү  эрежелери, ошондой эле  Кыргыз Республикасынын  учурдагы кырдаалы туурасында талкуу курушту.

Белгилей кетсек,  аталган тренинг  Европа биримдиги менен  Европа Кеңешинин  “Кыргыз Республикасында коррупцияны алдын  алуу жана ага каршы күрөшүү боюнча” долбоорун ишке ашырунун  алкагында уюштурулду.