“Жараксыз бүтүмдөр жөнүндө талаш тартыштарды сотто кароо” өзгөчө өндүрүш (юридикалык мааниге ээ фактыларды белгилөө) боюнча блокторду кошкондо жаңы Жарандык процесстик кодекстин ченемдерин колдонуунун көйгөйлөрү боюнча Кыргыз Республикасынын   жергиликтүү соттордун судьялары үчүн эки күндүк семинар болуп өттү.

Иш-чара “Борбордук Азия өлкөлөрүнүн укуктук мамлекеттүүлүгүнө көмөктөшүү» эл аралык кызматташтык боюнча Герман коомчулугунун (GIZ)  укуктук программасынын колдоосу менен Кыргыз Республикасынын Жогорку сотуна караштуу Сот адилеттигинин жогорку мектеби  тарабынан уюштурулду.

Семинардын максаты – 2017-жылдын 1-июлунан күчүнө кирген Кыргыз Республикасынын Жарандык процесстик кодексинин ченемдерин колдонуу боюнча  Кыргыз Республикасынын  судьяларынын билимдерин жана көндүмдөрүн кеңейтүүгө багытталган.

Тренерлер катары Сот адилеттигинин жогорку мектебинин лекторлору отставкадагы судья, Кыргыз Республикасынын  эмгек сиңирген юристи  — Гутниченко  Лариса Викторовна, адвокат,  жекече иштеген юрист —  Салиев Азамат Рахимбердиевичтер чыгышты.

Эл аралык тажрыйба менен алмашуунун алкагында GIZ программасынын  эксперти, Германия, Ганновердин Ылдыйкы Саксониянын округдун сотунун отставкадагы төрагалык кылуучу судьясы — Томас Херманн  чыгып сүйлөдү.

Бул иш-чара Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрайымынын макулдугу боюнча Кыргыз Республикасынын Судьялар кеңешинин  2018-жылдын 15-февралындагы чечими менен бекитилген, Сот адилеттигинин жогорку мектебинин 2018-жылдын Окуу планын аткаруунун алкагында өткөрүлүүдө.