18-июндан баштап  Кыргыз Республикасынын Жогорку сотуна караштуу Сот адилеттигинин жогорку мектеби Баңги заттар менен эл аралык күрөшүү жана укук коргоо ишмердиги боюнча бюронун (INL) техникалык колдоосунда жана Кыргыз Республикасынын  Укукту өнүктүрүү боюнча  эл аралык уюмунун  филиалы (IDLO) менен биргеликте уюштурулган  жаңы жазык мыйзамдарынын ченемдерин колдонуу боюнча Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарынын жергиликтүү сотторунун  судьясы үчүн үч күндүк семинар өз ишин баштады.

Белгилүү болгондой, “Кыргыз Республикасынын Жазык кодексин, Кыргыз Республикасынын Жоруктар жөнүндө кодексин, Кыргыз Республикасынын Жазык-процесстик кодексин, Кыргыз Республикасынын Жазык-аткаруу кодексин, «Мунапыс берүү негиздери жана аны колдонуу тартиби жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамын колдонууга киргизүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын  Мыйзамына ылайык, Кыргыз Республикасынын Конституциясын, эл аралык ченемдерди жана стандарттарды, ошондой эле бүгүнкү күндүн  чындыгын  эске алуу менен  иштелип чыккан, жаңы жазык мыйзамдары 2019-жылдын 1-январынан баштап  күчүнө кирет.

Маалыматтык семинарды  өткөрүүнүн максаты жазык мыйзамдарынын новеллалары менен судьяларды тааныштыруу, практикада бирдиктүү  укук түшүнүү жана укук колдонууга жетишүү жана келечекте сот адилеттигин жүргүзүүдө  бирдиктүү сот практикасын  иштеп чыгуу болуп саналат.

Семинардын катышуучулары Кыргыз Республикасында  жүргүзүлүп жаткан соттук-укуктук реформанын алкагында жазык мыйзамдарын  реформалоонун концептуалдык негиздери менен, Жоруктар жөнүндө кодекс : “жоруктар” түшүнүгү, жоруктарды тутумдаштыруу, жоруктар үчүн жазалоо, жоруктар үчүн айыптоонун укуктук кесепеттери менен; Бузуулар жөнүндө кодекс: “бузуу” түшүнүгү, бузууларды тутумдаштыруу,  бузуу үчүн жазалоо, жаңы ченемдер менен; Кыргыз Республикасынын “Мамлекет кепилдеген юридикалык жардамы жөнүндө” Мыйзамы менен, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Жазык кодексине, Жазык-процесстик кодексине, Жазык-аткаруучу кодексине киргизилген өзгөртүүлөр менен тааныштырылат.

Семинардын жүрүшүндө топтордо казустарды жана тапщырмаларды чечүүгө багытталган, жана аларды андан ары  презентациялоо жана талкуулоо менен  практикалык иш-чаралар жүргүзүлөт. Ошондой эле  жазык мыйзамдарынын новеллаларынын өзгөчөлүктөрү жана теориялык аспекттерин активдүү талкуулоо күтүлүүдө, аларды ишке ашырууда жана имплементациялоодо күч аракеттерди консолидациялоо жана масштабдуу иштер, ошондой эле коомчулуктун укуктук аң сезимин өзгөртүү талап кылынат.

Кыргыз Республикасынын  жаңы кодекстерин жана мыйзамдарын  ишке ашыруунун алкагында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн буйругу  менен тийиштүү иш-чаралар планы бекитилген, анын алкагында мурдагы жылдын  октябрь айынан  баштап учурдагы жылдын  март айына чейинки мезгилде жети мамлекеттик түзүмдөрдөн 44 тренерлер даярдалды. Окутулган тренерлер тийиштүү сертификаттарды жана жазык мыйзамдарынын новеллалары боюнча мындан ары чечмелөө үчүн окуу-методикалык куралдарды алышты.

Семинарда тренерлер катары сертификацияланган тренерлер чыгышат:: Бишкек шаардык сотунун төрагасы —  Воронцова Ирина Николаевна,  экс-судья, Сот адилеттигинин жогорку мектебинин лектору — Айжигитов Дастанбай Абдирашитович, Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасынын мамлекеттик айыптоону колдоо боюнча бөлүмүнүн прокурору — Шукурбеков Азизбек Шарипович. 

Бул иш-чара Кыргыз Республикасынын   2017жылдын 14-апрелиндеги № 120 –р токтому менен бекитилген, Иш-чаралар планын аткаруу,  ошондой эле Сот адилеттигинин жогорку мектебинин 2018-жылга Окуу планын аткаруу алкагында  өткөрүлүүдө.

Келечекте Кыргыз Республикасынын  судьяларын аралык онлайн-курстары аркылуу  окутуу пландалууда. Ошондой эле жогоруда аталган эл аралык өнөктөштөрдүн  колдоосу менен жаңы практикага багытталган окуу куралдарын  иштеп чыгуу боюнча иштер жүргүзүлөт, алардын негизинде Сот адилеттигинин жогорку мектеби  тарабынан судьялардын квалификациясын жогорулатуу жана Кыргыз Республикасынын судьяларынын кызмат орундарына талапкерлерди окутуунун алкагында  окутуулар жүргүзүлөт.