Бүгүн, 2018-жылдын 21-июнунда, “Кыргызстандагы гендердик зомбулукту алдын алуу” БУУӨП долбоорунун алкагында “Аял-судьяларынын кыргыз  ассоциациясы” коомдук бирикмеси менен биргеликте Кыргыз Республикасынын Жогорку сотуна караштуу Сот адилеттигинин жогорку мектеби уюштурган, “Аялдарга жана кыздарга карата жасалган гендердик кылмыштар боюнча иштерди соттор тарабынан кароо” темасында эки күндүк семинар өз ишин баштады.

Бул семинардын максаты аялдардын жана кыздардын жыныстык кол тийгистигине жана жыныстык эркиндигине кол салган кылмыштарды кароо өзгөчөлүгү менен шартталган  мыйзамдар,  зарыл болгон  кесиптик  жана адеп –ахлак сапаттарын түзүү үчүн укук колдонуу практикасы, аялдарга жана кыздарга карата  гендердик кылмыштар боюнча  жазык иштерди  соттор тарабынан кароо көйгөйлөр  менен судьяларды тааныштыруу болуп саналат.

Тренерлер катары  чыгышат:  Кыргыз Республикасынын  Жогорку сотунун судьясы – Ш. Камчибеков,  экс-судья, Сот адилеттигинин жогорку мектебинин лектору – Г. Дуйшенбекова, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Республикалык соттук-медициналык экспертиза борборунун эксперти —  А. Асымбекова.

Кыргыз Республикасы эл аралык документтерди ратификациялаган, аялдардын абалы боюнча БУУнун Дүйнөлүк конференциясында кабыл алынган Пекин декларациясы жана Пекин иш аракеттер платформасынын(1995-ж.) негизинде өз жарандарынын жеке жана коомдук жашоосунда гендердик басмырлоо жана зомбулукту болтурбоо боюнча бардык зарыл болгон чараларды кабыл алуу милдетин өзүнө алды.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 27-июнундагы №443 токтому менен кабыл алынган Кыргыз Республикасынын 2020-жылга чейин гендердик теңчиликке жетишүү боюнча Улуттук стратегиясы биздин өлкөдө гендердик тең укуктуулук жаатындагы  узак мөөнөттү документ болуп саналат.

Улуттук стратегиянын максаттарынын бири Кыргыз Республикасынын  калкынын  потенциалын толук кандуу ишке ашыруу үчүн жынысы, курагы, социалдык статусу, ден-соолугунун мүмкүнчүлүгү, гендердик бирдейлик жана басмырлоонун башка негиздеринен көз карандысыз, өлкөнүн жарандарынын бирдей укуктарын жана мүмкүнчүлүктөрүн камсыздоо үчүн институционалдык  базаны түзүү болуп саналат.

Алгылыктуу деп 5 багыт аныкталган: аялдардын экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү, функционалдык билим берүү системасын түзүү, гендердик басмырлоону жоюу жана аялдардын акыйкаттыкка жетишүү мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү, чечимдерди кабыл алууда жана аялдардын саясаттык катышуусунда гендердик тең салмактуулукту жылдыруу.

Семинар Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун судьясы —  Ш.Р. Камчыбеков, Кыргыз Республикасынын  Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын судьясы — Ч.А. Айдарбекова жана экс-судья, Сот адилеттигинин жогорку мектебинин лектору — Г.И. Борончиевалар 2017-жылы иштеп чыгышкан, Кыргыз Республикасынын  судьялары үчүн окуу-методикалык  куралы  боюнча  жүргүзүлүп жатат.