Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунда   Жазык иштери жана административдик укук бузуулар жөнүндөгү иштер боюнча соттук коллегиясынын жергиликтүү соттору менен  видео конференц байланышы болуп  өттү.

Видео конференц байланыш Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Жарандык иштер боюнча соттук коллегиясынын демилгеси менен уюштурулду. Анда, Жогорку соттун  судьялары бирдиктүү сот практикасын  иштеп чыгууда, ошондой эле   биринчи жана  экинчи инстанциялардагы соттордун ишинде болуп жаткан кемчиликтерди жоюу боюнча өздөрүнүн сунуштарын беришти. Ошондой эле, айрым  облустардагы жүргүзүлгөн текшерүүнүн жыйынтыктары угулду. Такуунун жүрүшүндө судьялар  онлайн тартибинде   суроолорду беришип, тийиштүү жоопторду алышты.