Бүгүн, 3-августта, Кыргыз Республикасынын Жогорку сотуна караштуу Сот адилеттигинин жогорку мектеби “Орхус борбору” мекемеси менен биргеликте экология жаатында Кыргыз Республикасында кабыл алынган ченемдик укуктук актылары менен таанышуу жана Орхус конвенциясынын жоболорун изилдөө максатында айлана-чөйрөнү коргоо маселелери боюнча Ысык-Көл облусунун жергиликтүү соттордун судьялары жана сот аппараттарынын кызматкерлери үчүн бир күндүк семинар өткөрүүдө.

Тренерлер катары Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун судьясы — Арстанбаева Дилара Эркиновна, адвокат, “Укук жана бизнести өнүктүрүү фондуКоомдук фондунун укуктук эксперти — Болтобаева Венера (LBD Consulting), Бишкек ш. Орхус борборунун жетекчиси — Нурбеков Адиль чыгышты.

Бул тренингдин максаты улуттук мыйзамдардын жана Орхус конвенциясынын ченемдерин колдонуу менен экология жана айлана-чөйрө жаатындагы иштерди кароодо Кыргыз Республикасынын судьяларынын потенциалын жогорулатуу болуп саналат.

Конвенциянын максаты — ар бир адамынын ден соолугуна ыңгайлуу айлана-чөйрөдө маалыматка жеткиликтүүлүктүн, айлана-чөйрөгө тиешелүү маселелер боюнча чечимдерди кабыл алуу жана сот акыйкаттыгына жетишүү процессине коомчулуктун катышуусуна берилген кепилдиктин эсебинен жашоого укуктарын коргоого көмөктөшүү болуп саналат. Ар бир тарапка Конвенциянын жоболорун ишке ашыруу үчүн так, ачык жана макулдашылган түзүмдү түзүү жана колдоо үчүн зарыл болгон мыйзам чыгаруу, жөнгө салуучу чараларды кабыл алуу боюнча милдеттер жүктөлгөн.

Кыргызстан 2000-жылдын 12-январындагы №5 Кыргыз Республикасынын Мыйзамы менен ушул жаратылышты коргоо Конвенциясынын катышуучусу болгон.