Бүгүн, 10-августта, Кыргыз Республикасынын жергиликтүү сотторунун төрагалардын орун басарларына жана судьяларына жарандык иштер боюнча сот тажрыйбасын жалпылоо ыкмаларын окутуу тууралуу семинар өтүдөө.

Тренер катары — отставкадагы судья, Сот адилеттигинин жогорку мектебинин лектору, Индира Айтбаева чыгып сүйлөйт.

Сот тажрыйбасын жалпылоо — бул сот иштерин системалаштыруу жана талдоо боюнча укук колдонуу жаатындагы изилдөө иши, соттордун мыйзамдарды колодонуусундагы туруктуу айырмачылыктарды бөлүштүрүү, бул өбөлгө болгон себептерди жана шарттарды аныктоо, сунуштарды жана сунуштамаларды иштеп чыгуу.

Окшош укуктук маселелер боюнча ар кандай соттук актыларынын кабыл алынуу учурларын, бир эле укуктун мыйзамдын ченемдеринин ар кандай талдалышын, материалдык жана жол-жоболук мыйзамдарды колдонууда катачылыктарын, ошондой эле, алардын келип чыгуу себептерин жана шарттарын аныктоо үчүн сот тажрыйбасын жалпылоо абдан натыйжалуу жолдорунун бири болуп саналат.

«Кыргыз Республикасынын Жогорку Соту жана жергиликтүү соттор жөнүндө» Кыргызс Республикасынын Мыйзамынын 14 жана 15-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Жогорку Соту сот тажрыйбасын иликтейт жана жалпылайт. Сот тажрыйбасын жалпылоонун жыйынтыктарынын негизинде Жогорку соттун Пленуму жетекчиликке алуучу түшүндүрмөлөрдү берет. Ошондой эле, аталган Мыйзамдын 28 жана 35 — беренелерине ылайык биринчи жана экинчи инстанциядагы сотторго сот тажрыйбасын жалпылоого ыйгарым укуктар берилген.

Иш-чара Кыргыз Республикасынын Өнүктүрүү укугу боюнча эл аралык уюмдун (IDLO) филиалынын колдоосу менен Кыргыз Республикасынын Жогорку сотуна караштуу Сот адилеттигинин жогорку мектеби тарабынан уюштурулду.