(Кыргыз Республикасынын судьяларынын кызмат орундарына талапкерлерди окуудан өткөрүүгө конкурстук кирүү сынагынын II баскычы)

жазуу экзамени