Бүгүн, 17- сентябрда, Кыргыз Республикасынын жаңы Административдик-процесстик кодексинин, Кыргыз Республикасынын “Административдик иштин негиздери жана административдик жол-жоболор жөнүндө” мыйзамынын ченемдерин колдонуу боюнча Кыргыз Республикасынын II-инстанциянын  жана район аралык соттордун судьялары үчүн  беш күндүк семинар өз ишин баштады.

Улуттук тренерлер катары Сот адилеттигинин жогорку мектебинин лекторлору, отставкадагы судья Рыбалкина Антонина Дмитриевна, GIZ эксперти, Сатаров Улан Мелисович — адвокат, Кыргыз Республикасынын администрациялык процедуралар боюнча Мыйзам иштеп чыгуу боюнча жумушчу топтун мүчөсү; “Ачык укук институту” коммерциялык эмес мекемесинин башкармасынын төрагасы — Иманалиев Эрмек Калмурзаевичтер чыгышты. Эл аралык тренер катары“Борбордук Азия өлкөлөрүнүн укуктук мамлекеттүүлүгүнө көмөктөшүү» GIZ долбоорунун эксперти, Германия, Ганновердин Ылдыйкы Саксониянын округдун сотунун отставкадагы судьясы — Йохан Вебер чыкты.

Административдик  жарандар  (бирикмелер) жана мамлекеттик бийлик органдарынын ортосундагы  укуктук талаштарды  чечүү үчүн арналган,  сунушталган уюм жана  административдик сот түзүлүшүнүн тартиби биздин республикабызда кабыл алынган жарандык сот түзүлүшүнөн айырмаланып турат.

 Административдик процессте тараптар болуп бирдей мүмкүнчүлүккө ээ эмес, жаран жана мамлекет болгондугун эске алуу менен, процессте соттун активдүү ролу тууралуу жобо жана объективдүү иликтөө принцибин киргизүү каралган,  ал тараптардын чыныгы атаандаштыгын жана тең укуктуулугун камсыздайт, бул үчүн сотторго жарандарга анын процесстик укугун ишке ашырууга көмөктөшүү мүмкүнчүлүгү берилген.

Бул категориядагы иштер боюнча сапаттуу сот адилеттигин жүргүзүү социалдык-экономикалык, укуктук жана укук коргоо чөйрөсүндө жакшы таасир  тийгизет, себеби  таза, жөнөкөй жана ачык сот процедураларын жүргүзүү аркылуу жеке адамдардын укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоо аркылуу жаран менен мамлекеттин өз ара мамилесинин принциптерин дээрлик өзгөртөт.  .

Иштин жыйынтыгы боюнча угуучуларга  сертификаттар тапшырылат.

Иш чара Сот адилеттигинин жогорку мектебинин 2018-жылдын Окуу планын аткаруунун алкагында, “Борбордук Азия өлкөлөрүнүн укуктук мамлекеттүүлүгүнө көмөктөшүү» GIZ долбоорунун техникалык колдоосу менен уюштурулду.