Бүгүн,  2018-жылдын  28-сентябрында, Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунда Административдик жана экономикалык иштер боюнча соттук коллегиясы жергиликтүү соттор менен   видеоконференция болуп  өттү.

Анын ишине,   Жогорку  соттун  Төрайымынын   орун  басары  Айнаш  Токбаева жана административдик жана экономикалык иштер боюнча соттук коллегиянын судьялары, Бишкек шаардык сотунун  жана Бишкек шаардык райондор аралык сотунун административдик жана экономикалык иштерди караган судьялары ошондой  эле жети  областтын судьялары түз байланышта  болушту.

Кеңешмеде,  Айнаш Токбаева укук  нормаларын колдонууда жергиликтүү соттор тарабынан катачылыктар кетип жаткандыгын айтуу менен судьяларды  ишти кароонун мөөнөтөрүн өкөрүп жибербей, өз убагында карап, келип түшкөн ишти каттоодо, сот актыларын  жазууда так болууга, сот адилеттегин жүзөгө ашырууда баш тартууга жол бербөөгө чакырды.

Ал эми Жогорку соттун Административдик жана экономикалык иштер боюнча соттук коллегиясынын судьялары учурда иштеп жаткан мыйзамдарга ылайык сот практикасына анализ жасап, жалпылоо  иштерин жүргүзүү керек экендигин белгилешти.

Мындан тышкары,  аталган коллегия тарабынан  кабыл алынган Пленумдун  жети токтомун жергиликтүү соттор терең анализдеп, бирдиктүү сот праткикасын жүргүзүүдө колдонууну сунушташты.

Видеоконференция байланыштын соңунда Административдик-процесстик  жана Жарандык процесстик кодекстерди аймактагы судьялар дайым окуп, сапаттуу сот адилеттигин ишке ашырууга ар бир судья аракет кылыш керек экендиги белгиленди.