22- октябрда   Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун  конференц-залында “Соттордогу менеджмент жана башкаруутемасында Кыргыз Республикасынын  жергиликтүү соттордун судьялары үчүн эки күндүк  семинар өз ишин баштады.

Тренерлер катары Бишкек шаардык сотунун судьясы И.В. Горшковская  жана Чүй облусунун  Аламүдүн райондук сотунун төрагасы — Узакбаев Азамат Насырович, Германия, Ылдыйкы Саксониянын Олденбург шаарынын участкалык сотунун төрагасы — Хорст Фреельс чыгышты.

Соттук башкаруу – бул укук үстөмдүүлүгү принцибинин алкагында көз карандысыз сот өндүрүшүн  ишке ашыруу үчүн  шарттарды түзүүгө багытталган, уюштуруучулук, кадрдык, финансылык, материалдык-техникалык  жана башка мүнөздөгү иш-чаралар.

Сот тутумун уюштуруунун алкагында, соттук башкарууда да зарыл экендиги сезиле баштады, себеби ар кандай уюштуруучулук маселлерди чечүүсүз, соттор, аларга жүктөлгөн милдеттерди аткара албай жатышкан. Ушуга байланыштуу соттук башкаруу функциясы сот тутумунун ишинде башкы багыттардын бирин ээледи. 

Ар бир судья, потенциалдуу соттун төрагасы сот башкаруу тутумун жана соттун төрагасынын ролун билүүгө тийиш, соттун ишин пландоону билүү, сот адилеттигинин натыйжалуулугун  камсыздоо боюнча чараларды камсыз кылуу, мыйзамга ылайык  судьялар тараптан тартип жосундарга реакция жасоо, ченемдик талаптарга ылайык иш кагаздарын жүргүзүүнү сотто уюштурууну билүү, имараттын жана жанаша аймагынын коопсуздугун  камсыздоо, кадрдык  маселелерди чечүү, жана башкалар тийиш. 

Иш чара Сот адилеттигинин жогорку мектебинин 2018-жылдын Окуу планын аткаруунун алкагында, “Борбордук Азия өлкөлөрүнүн укуктук мамлекеттүүлүгүнө көмөктөшүү» GIZ долбоорунун  техникалык колдоосу менен уюштурулду.