1-ноябрда  Бишкекте “Жарандык процесстеги атаандаштык” аталышта судьялар, прокурорлор жана адвокаттар үчүн эки күндүк семинар өз ишин баштады. 

Улуттук лекторлор катары: Давлетов Айбек Абубакирович –, Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун судьясы, Горшковская Ирина Вадимовна – Бишкек шаардык сотунун судьясы,  Давлетбаева Мадина Акрамовна – отставкадагы судья, адвокат, Кыргыз Республикасынын  Адвокатурасына караштуу Адвокаттардын окуу борборунун,Кыргыз Республикасынын Жогорку сотуна караштуу Сот адилеттигинин жогорку мектебинин тренери;эл аралык тренер катары Жан-Мари Юе – отставкадагы  магистрат, Франциянын  Жогорку магистратура кеңешинин  мүчөсү чыгышты.

Семинардын негизги максаты жана милдети жарандык иштерди кароодо тартипти уюштуруу болуп саналат, анда тараптар  аларга берилген укуктарды жана милдеттерди толук ишке ашырууга мүмкүнчүлүккө ээ болушат.

Атаандаштык принциби соттук териштирүү стадиясында жарандык сот өндүрүшүндө  толук ишке ашырылат. Бул стадияда бардык процесстик иш-аракеттер  атаандаштык формасында өтөт, ал иштин чыныгы жагдайын  сот тарабынан  толук айкындоого жардам берет. 

Семинардын ишине 7 судья, 7 прокурор жана 7 адвокаттар катышып жатышат. Семинардын жыйынтыгы боюнча сурамжылоо жүргүзүлөт жана сертификаттар тапшырылат.

Иш чара Европа бирлигинин “Кыргыз Республикасында  укук үстөмдүүлүгүн  бекемдөөгө көмөктөшүү”  долбоорунун көмөктөшүүсү менен 2018-жылдын Окуу планына ылайык Кыргыз Республикасынын Жогорку сотуна караштуу Сот адилеттигинин жогорку мектеби тарабынан уюштурулду.