Наверх
Фильтрди таштоо
Документтин аталышы Маалымат Түрү Категория Басылып чыккан күнү Кабыл алган күнү Башкаруу
Кыргыз Республикасынын Бузуулар Жөнүндө кодекси doc Кодекс 13.02.18
Кыргыз Республикасынын Балдар Жөнүндө кодекси

Кодекс балдардын Кыргыз Республикасынын Конституциясында каралган укуктарынын, эркиндиктеринин жана мыйзамдуу таламдарынын негизги кепилдиктерин белгилейт.

Кодекс 13.02.18
Администрациялык Жоопкерчилик Жөнүндө кодекс doc Кодекс 13.02.18
Кыргыз Республикасынын Үйбүлө кодекси

Кодекс Кыргыз Республикасынын Конституциясына ылайык никеге туруунун, никени токтотуунун жана аны жараксыз деп табуунун шарттары менен тартибин белгилейт.

doc Кодекс 13.02.18
Кыргыз Республикасынын Жер кодекси

Кодекс Кыргыз Республикасындагы жер мамилелерин, жерди пайдалануу укуктарынын пайда болуу негиздерин.

doc Кодекс 13.02.18
Кыргыз Республикасынын Турак Жай кодекси

Кодифицированный нормативный акт, регулирующий отношения, связанные с жилыми и нежилыми помещениями, их использованием, жилищными правами граждан Кыргызской Республики.

doc Кодекс 13.02.18
Кыргыз Республикасынын Жарандык Процесстик кодекси doc Кодекс 13.02.18
Кыргыз Реcпубликасынын Граждандык кодекси II Бөлүм

Граждандык мыйзамдар граждандык карым-катнашка катышуучулардын укуктук абалын.

doc Кодекс 13.02.18
Кыргыз Реcпубликасынын Граждандык кодекси I Бөлүм

Граждандык мыйзамдар граждандык карым-катнашка катышуучулардын укуктук абалын.

doc Кодекс 13.02.18
Кыргызской Республики Кыргыз Республикасынын Аба кодекси

Кыргыз Республикасынын Аба кодекси Кыргыз Республикасынын аба мейкиндигин пайдалануунун укуктук негизин.

doc Кодекс 13.02.18