Наверх
Фильтрди таштоо
Документтин аталышы Маалымат Түрү Категория Басылып чыккан күнү Кабыл алган күнү Башкаруу
Кыргыз Республикасынын Суу кодекси

Кодекс Кыргыз Республикасынын калкын кепилдик берилген, жетиштүү жана коопсуз суу менен жабдуу үчүн суу ресурстарын пайдалануу.

doc Кодекс 13.02.18
Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодекси

Кодекс республикалык, жергиликтүү бюджеттерди, Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун бюджеттерин.

doc Кодекс 13.02.18
Кыргыз Республикасынын Административдик-процесстик кодекси

Кодекс административдик-укуктук (жалпы укуктук) мамилелерден келип чыккан талаштар боюнча сот өндүрүшүнүн тартибин, ошол талаш-тартыштарды сотто кароонун жана чечүүнүн процесстик принциптерин жана эрежелерин белгилейт.

doc Кодекс 13.02.18
Постановление Правительства Кыргызской Республики Об утверждении ставок государственной пошлины doc Токтомдор 13.02.18
Кыргыз Республикасынын Конституциясы

Кыргыз Республикасынын Конституциясы

doc Конституция 13.02.18
Кыргыз Республикасынын Мыйзамы Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө doc Мыйзам 13.02.18
Кыргыз Республикасынын Мыйзамы Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө doc Мыйзам 13.02.18
Кыргыз Республикасынын Мыйзамы Мамлекеттик алым жөнүндө doc Мыйзам 13.02.18
Кыргыз Республикасынын Мыйзамы Кыргыз Республикасынын Жогорку Соту жана жергиликтүү соттор жөнүндө doc Мыйзам 13.02.18
О мерах по совершенствованию правосудия в Кыргызской Республике

Указ Президента Кыргызской Республики от 8 августа 2012 года УП N 147 «О мерах по совершенствованию правосудия в Кыргызской Республике»

pdf Сот реформасы 24.01.18 8.08.12