Кыргыз Республикасынын Жогорку Соту


  • Адрес: Бишкек ш., Абдумомунов көч., 205
  • Телефон: (+996 312) 66-10-89
  • Электрондук почта: vskr@sot.kg
  • Сайт: sot.kg
  • Иштөө убактысы: 8:30 — 17:30
  • Түштөнүү убагы : 12:00 – 13:00