Информационные ресурсы судебной системы Кыргызской Республики
RU
График приема граждан Понедельник с 15:00
Телефон доверия 0 (312) 62-19-26 г. Бишкек, ул. Абдумомунова, 205

Кыргыз Республикасынын Жогорку Сотунун төрайымы Айнаш ТОКБАЕВА: “ИШИБИЗДИН АРТЫКЧЫЛЫКТУУ БАГЫТТАРЫНЫН БИРИ – ЭЛЕКТРОНДУК СОТ ӨНДҮРҮШҮН КИРГИЗҮҮ”

12 декабря 2017