Аты, фамилиясы, атасынынаты

Ээлеген кызматы

Телефону

Шаршеев

Эрмек Муслимович

Төрага

(+996 3948) 9-24-17

Баймырзаева

Аида Конокбаевна

Кеңсе башчысы

(+996 3948) 9-24-15

 

 

СОТТУН ДАРЕГИ: Ак-Суу айылы, Гагарин көчөсү, 37

e-mail: aksuurs@e-sot.kg