Аты, фамилиясы, атасынын аты

Ээлеген кызматы

Телефону

Калмамат уулу Алтынбек

Төрага

(+996 3741) 5-15-63

(кабылдама)

Ниязбекова Динара Абдурахмановна

Кеңсе башчысы

(+996 3741) 5-03-08

 

 

СОТТУН ДАРЕГИ: Ала-Бука айылы, Ибраимов көчөсү, 56

e-mail: alabukars@e-sot.kg