Аты, фамилиясы, атасынынаты

Ээлеген кызматы

Телефону

Төрага

(+996 3234) 5-11-53 (кабылдама)

Жантороев Полот Суранбаевич

Кеңсе башчысы

(+996 3234) 5-11-52

 

 

СОТТУН ДАРЕГИ: Гүлчө айылы, Ленин көчөсү

e-mail: alairs@e-sot.kg