Аты, фамилиясы, атасынынаты

Ээлеген кызматы

Телефону

Арзыбаев Убайдула Кадырович

Төрага

(+996 3231) 5-12-78

Айтиев Базарбек Токурович

Кеңсе башчысы

(+996 3231) 5-08-20

 

 

СОТТУН ДАРЕГИ: Араван айылы, Чкалов көчөсү, 3

e-mail: aravanrs@e-sot.kg