Аты, фамилиясы, атасынынаты

Ээлеген кызматы

Телефону

Мамбетова

Чинара Сталбековна

Төрага

(+996 3944) 5-02-21

Асанова

Эльмира Орозбековна

Кеңсе башчысы

(+996 3944) 5-07-40

 

 

СОТТУН ДАРЕГИ: Балыкчы шаары, Гагарин көчөсү, 31

e-mail: balykchygs@e-sot.kg