Аты, фамилиясы, атасынын аты

Ээлеген кызматы

Телефону

Сулайманова

Элмира Миталовна

Төрага

(+996 3722) 5-57-96 (кабылдама)

Таштемирова Айгүл Эркинбековна

Кеңсе башчысы

(+996 3722) 2-44-84

 

 

СОТТУН ДАРЕГИ: Жалал-Абад шаары, Эркиндик көчөсү, 2-А

e-mail: jalalabadgs@e-sot.kg