Ф.И.О.

Занимаемая должность

Телефон

Молдакунов

Айбек Карыбекович

Төрага

(+996 3922) 5-57-04

(кабылдама)

Алиева

Гулкайыр Сакешовна

Төраганын жарандык иштер боюнча орун басары

(+996 3922) 5-55-14

Асанбаев

Болот Султанович

Төраганын жазык иштери жана административдик укук бузуулар жөнүндөгү иштер боюнча орун басары

(+996 3922) 5-44-95

Досмамбетов

Азизбек Анарбекович

Төраганын административдик жана экономикалык иштер боюнча орун басары

(+996 3922) 5-18-72

Омуралиева

Анара Медербековна

Судья

Рыскулова

Аида Бекеновна

Судья

Шерипов

Улан Турганбекович

Судья

Шамбетова

Мира Узбековна

Судья

Кудабаева

Гульбара Ишеновна

Судья

Жаныбеков

Медер Жаныбекович

Судья

Ибраева

Назгуль Ашимбековна

Кеңсе башчысы

(+996 3922) 5-50-89

 

 

СОТТУН ДАРЕГИ: Каракол шаары, Тыныстанов көчөсү, 15

e-mail: issykkulobls@e-sot.kg