Аты, фамилиясы, атасынынаты

Ээлеген кызматы

Телефону

Чокоев Медетбек

Төрага

(+996 3456) 2-14-66

Салимбаев Канат Алимжанович

Кеңсе башчысы

(+996 3456) 2-12-87

 

 

СОТТУН ДАРЕГИ: Кызыл-Адыр айылы, Кожомуратов көчөсү, 34

e-mail: karabuurars@e-sot.kg