Аты, фамилиясы, атасынынаты

Ээлеген кызматы

Телефону

Токтосунов

Тилек Калыкович

Төраганын м.а.

(+996 3239) 5-02-84 (кабылдама)

Аматов Медер Кудайбербериевич

Кеңсе башчысы

(+996 3239) 5-02-88

 

 

СОТТУН ДАРЕГИ: Кара-Кулжа айылы, Ленин көчөсү

e-mail: karakuljars@e-sot.kg