Аты, фамилиясы, атасынын аты

Ээлеген кызматы

Телефону

Ыманбеков

Памирбек Жакыпбекович

Төрага

(+996 3746) 5-29-72

Калыбекова Гүлмира Кутпидиновна

Кеңсе башчысы

(+996 3746) 5-29-39

 

 

СОТТУН ДАРЕГИ: Кара-Көл шаары, Клубная көчөсү, 51

e-mail: karakulgs@e-sot.kg