Аты, фамилиясы, атасынынаты

Ээлеген кызматы

Телефону

Кенжебаев

Нурлан Төрөбаевич

Төрага

(+996 3232)5-16-16

(кабылдама)

Балтабаева Марапат Тугелбаевна

Кеңсе башчысы

(+996 3232) 5-18-37

 

 

СОТТУН ДАРЕГИ: Кара-Суу шаары, Ленин көчөсү, 59

e-mail: karasuurs@e-sot.kg