Аты, фамилиясы, атасынынаты

Ээлеген кызматы

Телефону

Ниязалиев

Самар Анарбекович

Төрага

(+996 3922) 5-15-30

Исраилова

Астра Муслимовна

Кеңсе башчысы

(+996 3922) 5-15-28

 

 

СОТТУН ДАРЕГИ: Каракол шаары, Кыштобаев көчөсү, 70

e-mail: karakolgs@e-sot.kg