Аты, фамилиясы, атасынынаты

Ээлеген кызматы

Телефону

Турдалиев

Ниязбек Назарович

Төрага

(+996 3656) 5-06-48 (кабылдама)

Маликов

Руслан Абдирашитович

Кеңсе башчысы

(+996 3656) 5-06-47

 

 

СОТТУН ДАРЕГИ: Исфана шаары, Ленин көчөсү, 5

e-mail: leilekrs@e-sot.kg