Аты, фамилиясы, атасынынаты

Ээлеген кызматы

Телефону

Батыралиев Болот Бакирович

Төрага

(+996 3459) 2-14-65 (кабылдама)

Ашырбекова Айнура Мейманалиевна

Кеңсе башчысы

(+996 3459) 2-14-65

 

 

СОТТУН ДАРЕГИ: Покровка айылы, Мукай аке көчөсү, 6

e-mail: manasrs@e-sot.kg