Аты, фамилиясы, атасынынаты

Ээлеген кызматы

Телефону

Ахметова Айнура Касымбековна

Төрага

(+996 312) 56-31-72 (кабылдама)

Шмойлова Александра Ивановна

Кеңсе башчысы

(+996 312) 56-58-76

(+996 312) 56-31-89

 

СОТТУН ДАРЕГИ: Бишкек шаары, Ахунбаев көчөсү, 119 «А»

e-mail: chuimrs@e-sot.kg