Аты, фамилиясы, атасынынаты

Ээлеген кызматы

Телефону

Есеналиева

Гүлжан Шаршенбековна

Төрайым

(+996 312) 65-64-86

Келдикеева

Зыйнат Таштандиевна

Кеңсе башчысы

(+996 312) 65-98-78

 

  СОТТУН ДАРЕГИ: Бишкек шаары, Жаш Гвардия бульвары, 32

e-mail: bishkekmrs@e-sot.kg