Аты, фамилиясы, атасынын аты

Ээлеген кызматы

Телефону

Даркимбаев Таалайбек Кадыралиевич

Төрайым

(+996 3922) 5-32-62 (+996 3922) 5-86-34

Джанболотов Алмаз Арстанбекович

Кеңсе башчысы

(+996 3922) 5-38-08

 

 

СОТТУН ДАРЕГИ: Каракол шаары, Джамансариев көчөсү, 136

e-mail: issykkolmrs@e-sot.kg