Аты, фамилиясы, атасынынаты

Ээлеген кызматы

Телефону

Ибраимов Темирбек Маданбекович

Төрага

(+996 3422) 5-25-64

Маанаева Миргүл Орунбековна

Кеңсе башчысы

(+996 3422) 5-24-78

 

 

СОТТУН ДАРЕГИ: Талас шаары, Ленин көчөсү, 257

e-mail: talasmrs@e-sot.kg