Аты, фамилиясы, атасынынаты

Ээлеген кызматы

Телефону

Жещишбек уулу Жолдошбек

Төраганын м.а.

(+996 3522) 5-13-64 (кабылдама)

Бактыгулова Элвира Чоробаевна

Кеңсе башчысы

(+996 3522) 5-13-65

 

 

СОТТУН ДАРЕГИ: Нарын шаары, Мамбетаалы уулу Таранчы, 18

e-mail: naryngs@e-sot.kg