Аты, фамилиясы, атасынынаты

Ээлеген кызматы

Телефону

Ташбаев Сатыбалды Кочкорович

Төрага

(+996 3230) 2-60-38 (+996 3230) 2-12-54

Мамадалыев

Асылбек Раимбердиевич

Кеңсе башчысы

(+996 3230) 2-62-78

 

 

СОТТУН ДАРЕГИ: Ноокат шаары, Калинин көчөсү, 4

e-mail: nookatrs@e-sot.kg