Аты, фамилиясы, атасынынаты

Ээлегенкызматы

Телефону

Сатарова

Айнура Мелисовна

Төрайым

(+996 312) 30-31-97

(кабылдама)

Талантбекова

Аида Талантбековна

Кеңсе башчысы

(+996 312) 30-30-50

 

СОТТУН ДАРЕГИ: Бишкек шаары, Байтик Баатыр көчөсү, 132

e-mail: pervomairs@e-sot.kg