Аты, фамилиясы, атасынынаты

Ээлеген кызматы

Телефону

Төрага

(+996 3422) 5-20-33

Султаналиева Айнура Кенжебековна

Кеңсе башчысы

(+996 3422) 5-20-44

 

 

СОТТУН ДАРЕГИ: Талас шаары, Мадиев көчөсү, 2

e-mail: talasgs@e-sot.kg