Аты, фамилиясы, атасынын аты.

Ээлеген кызматы

Телефонy

Калиева

Клара Джакшылыковна

Төрайым

(+996 3422) 5-32-97

(кабылдама)

Ибраимов

Молдозак Исмаилович

Төрайымдын жазык иштери жана административдик укук бузуулар жөнүндөгү иштер боюнча орун басары

(+996 3422) 5-20-52

Жамангулов

Жыргалбек Жамангулович

Төрайымдын жарандык иштер боюнча орун басары

(+996 3422) 5-34-86

Токтосун

уулу Каныбек

Төрайымдын экономикалык жана административдик иштер боюнча соттук коллегиянын боюнча орун басары

Боромбаев

Мирлан Искакович

Судья

Абдиева

Замира Мунарбековна

Судья

Жумагулова

Жылдыз Таалайбековна

Судья
Султаналиева

Айнура Кенжебековна

Судья
Тункатаров

Омурлан Амангельдиевич

Судья
Эстебесов

Курал Калыгулович

Судья
Бекембаева

Турдаим Мелисовна

Кеңсе башчысы

(+996 3422) 5-20-75

 

 

СОТТУН ДАРЕГИ: Талас шаары, 1-май көчөсү, 206

e-mail: talasobls@e-sot.kg