Аты, фамилиясы, атасынынаты

Ээлеген кызматы

Телефону

Узакбаева Жакшыгүл Аскарбековна

Төрайым

(+996 3422) 5-33-97

Арзыбаева Нурила Анарбековна

Кеңсе башчысы

(+996 3422) 5-42-84

 

СОТТУН ДАРЕГИ: Талас шаары, Ленин көчөсү, 285

e-mail: talasrs@e-sot.kg