Аты, фамилиясы, атасынынаты

Ээлеген кызматы

Телефону

Соодонбеков

Сабыр Конуратович

Төрага

(+996 3947) 9-14-02

Чотубаева Бактыгүл Турсунбековна

Кеңсе башчысы

(+996 3947) 9-13-02

 

 

СОТТУН ДАРЕГИ: Боконбаев айылы, Болотмамбетов көчөсү, 43

e-mail: tonrs@e-sot.kg